آنیلینیگ فولاد

فهرست مطالب آنیل کردن:

 1. مقدمه
 2. تعریف آنیلینگ
 3. اهداف آنیلینگ فولاد کم کربن
 4. نحوه آنیل فولاد 4.1. گرمایش 4.2. نگهداری در دمای بالا 4.3. خنک شدن
 5. تاثیر آنیلینگ بر خواص فولاد کم کربن 5.1. سختی 5.2. استحکام 5.3. چکش‌خواری 5.4. ریزساختار
 6. کاربردهای آنیلینگ فولاد کم کربن
 7. نمودارهای زمان-دما (TTT)
 8. انواع آنیلینگ
 9. انتخاب نوع آنیلینگ
 10. تفاوت بین آنیلینگ کامل و نرماله کردن
 11. نکات کلیدی
 12. جمع بندی
 13. سوالات متداول
 14. منابع
 15. دلایل انجام آنیل فولاد
 

1. مقدمه

آنیلینگ یکی از عملیات حرارتی مهم در متالورژی است که برای بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار فلزات و آلیاژها به کار می‌رود. این فرآیند شامل گرم کردن فلز تا دمای مشخصی و سپس خنک کردن آن با سرعت مناسب است. آنیلینگ، مهم ترین بخش خط کشش مفتول میباشد.

2. تعریف آنیلینگ

آنیلینگ چیست؟ آنیلینگ فرآیندی است که برای نرم کردن فلز، افزایش چکش‌خواری و شکل‌پذیری آن و همچنین برای از بین بردن تنش‌های داخلی انجام می‌شود. در این فرآیند، فلز تا دمای بالای بحرانی آستنیت گرم شده و سپس به آرامی خنک می‌شود.

3. اهداف آنیلینگ فولاد کم کربن

آنیلینگ فولاد کم کربن به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام می‌شود:

 • نرم کردن فولاد: آنیلینگ باعث کاهش سختی و افزایش چکش‌خواری و شکل‌پذیری فولاد می‌شود. این امر کار با فولاد را آسان‌تر می‌کند و از ترک خوردن آن در هنگام عملیات شکل‌دهی جلوگیری می‌کند. یکی از اهداف مهم آنیل فولاد، تولید سیم مفتول آنیل شده میباشد.
 • از بین بردن تنش‌های داخلی: تنش‌های داخلی در اثر فرآیندهای مختلف مانند نورد، آهنگری و جوشکاری ایجاد می‌شوند. آنیلینگ می‌تواند این تنش‌ها را از بین برده و از ترک خوردن و تاب برداشتن فولاد جلوگیری کند.
 • بهبود ریزساختار: آنیلینگ می‌تواند ریزساختار فولاد را همگن‌تر و دانه‌های آن را ریزتر کند. این امر باعث افزایش استحکام و چقرمگی فولاد می‌شود.
 

4. نحوه آنیل فولاد:

آنیلینگ فلزات شامل سه مرحله اصلی گرمایش، نگهداری در دمای بالا و خنک شدن است:

4.1. گرمایش:

 • فولاد در کوره آنیل به آرامی تا دمای بالای بحرانی آستنیت گرم می‌شود.
 • دمای دقیق گرمایش به نوع فولاد و خواص مطلوب آن بستگی دارد.
 • به طور کلی، دمای آنیلینگ فولاد کم کربن بین 723 تا 927 درجه سانتیگراد است.

4.2. نگهداری در دمای بالا:

 • فولاد برای مدت زمان مشخصی در دمای بالا نگه داشته می‌شود.
 • این زمان به ضخامت قطعه فولاد و نوع عملیات حرارتی بعدی بستگی دارد.

4.3. خنک شدن:

 • فولاد به آرامی در کوره خنک می‌شود.
 • سرعت خنک شدن باید به گونه‌ای باشد که تنش‌های داخلی در فولاد ایجاد نشود.
 

5. تاثیر آنیلینگ بر خواص فولاد کم کربن

آنیل فلزات بر خواص مختلف فولاد کم کربن از جمله سختی، استحکام، چکش‌خواری و ریزساختار آن تاثیر می‌گذارد:

5.1. سختی:

 • آنیلینگ باعث کاهش سختی فولاد می‌شود.
 • دلیل این امر، رشد دانه‌ها و تشکیل فاز فریت نرم در ریزساختار فولاد است.

5.2. استحکام:

 • آنیلینگ می‌تواند استحکام کششی فولاد را کمی کاهش دهد.
 • با این حال، آنیلینگ می‌تواند استحکام تسلیم و چقرمگی فولاد را افزایش دهد.

5.3. چکش‌خواری:

 • آنیلینگ چکش‌خواری و شکل‌پذیری فولاد را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
 • این امر کار با فولاد را آسان‌تر می‌کند و از ترک خوردن آن در هنگام عملیات شکل‌دهی جلوگیری می‌کند.

5.4. ریزساختار:

 • آنیلینگ می‌تواند ریزساختار فولاد را همگن‌تر و دانه‌های آن را ریزتر کند.
 • این امر باعث افزایش استحکام و چقرمگی فولاد می‌شود.
 • ریزساختار دانه ریز همچنین باعث می‌شود که فولاد در برابر خستگی مقاوم‌تر باشد.
 

5.4. ریزساختار (دنباله):

 • آنیلینگ می‌تواند ریزساختار فولاد را همگن‌تر و دانه‌های آن را ریزتر کند.
 • این امر باعث افزایش استحکام و چقرمگی فولاد می‌شود.
 • ریزساختار دانه ریز همچنین باعث می‌شود که فولاد در برابر خستگی مقاوم‌تر باشد.
 

6. کاربردهای آنیلینگ فولاد کم کربن

آنیلینگ در صنایع مختلف برای کاربردهای زیر استفاده می‌شود:

 • نرم کردن فولاد: قبل از عملیات شکل‌دهی مانند نورد، کشش و خمکاری
 • از بین بردن تنش‌های داخلی: بعد از عملیات سخت‌کاری مانند جوشکاری و برشکاری
 • بهبود ماشینکاری: برای آسان تر کردن برش و تراشکاری فولاد
 • آماده سازی برای عملیات حرارتی بعدی: مانند سخت‌کاری و آبکاری
 

7. نمودارهای زمان-دما (TTT)

نمودارهای TTT (زمان-دما-تبدیل) ابزاری مفید برای پیش‌بینی ریزساختار و خواص فولاد پس از آنیلینگ هستند. این نمودارها دما و زمان لازم برای تبدیل فازهای مختلف فولاد را نشان می‌دهند.

آنیل کردن

شکل بالا نمودار TTT برای فولاد کم کربن را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که برای آنیلینگ کامل فولاد کم کربن، باید آن را تا بالای دمای بحرانی آستنیت گرم کرده و سپس به آرامی در کوره خنک کرد.

8. انواع آنیلینگ

انواع مختلفی از آنیلینگ وجود دارد که هر کدام برای دسترسی به خواص خاصی در فولاد به کار می‌روند:

 • آنیلینگ کامل: این نوع آنیلینگ برای نرم کردن فولاد و از بین بردن تنش‌های داخلی استفاده می‌شود.
 • آنیلینگ زیر بحرانی: این نوع آنیلینگ برای افزایش استحکام و چقرمگی فولاد استفاده می‌شود.
 • آنیلینگ بین بحرانی: این نوع آنیلینگ برای بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد استفاده می‌شود.
 •  

9. انتخاب نوع آنیلینگ

انتخاب نوع آنیلینگ به خواص مورد نیاز در فولاد و همچنین شرایط عملیات حرارتی بعدی بستگی دارد.

10. تفاوت بین آنیلینگ کامل و نرماله کردن

آنیلینگ کامل و نرماله کردن دو نوع عملیات حرارتی هستند که برای بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد به کار می‌روند. با وجود شباهت‌هایی که این دو فرآیند دارند، تفاوت‌های مهمی نیز بین آنها وجود دارد:

10.1. دمای گرمایش:

 • در آنیلینگ کامل، فولاد تا بالای دمای بحرانی آستنیت (Ac3) گرم می‌شود.
 • در نرماله کردن، فولاد تا دمایی بالاتر از دمای بحرانی آستنیت (معمولاً 50 تا 100 درجه سانتیگراد بالاتر) گرم می‌شود.

10.2. سرعت خنک شدن:

 • در آنیلینگ کامل، فولاد به آرامی در کوره خنک می‌شود.
 • در نرماله کردن، فولاد در هوا خنک می‌شود.

10.3. ریزساختار:

 • در آنیلینگ کامل، ریزساختار نهایی از فریت و پرلیت تشکیل شده است.
 • در نرماله کردن، ریزساختار نهایی از پرلیت و سمنتیت تشکیل شده است.

10.4. سختی:

 • در آنیلینگ کامل، فولاد نرم‌تر می‌شود.
 • در نرماله کردن، فولاد کمی سخت‌تر از آنیلینگ کامل می‌شود.

1.05. کاربرد:

 • آنیلینگ کامل برای نرم کردن فولاد، افزایش چکش‌خواری و شکل‌پذیری آن و همچنین از بین بردن تنش‌های داخلی استفاده می‌شود.
 • نرماله کردن برای افزایش استحکام و سختی فولاد، بهبود ماشینکاری و همچنین ریزتر کردن دانه‌های آن استفاده می‌شود.

جدول زیر خلاصه‌ای از تفاوت‌های بین آنیلینگ کامل و نرماله کردن را نشان می‌دهد:

ویژگی آنیلینگ کامل نرماله کردن
دمای گرمایش بالای Ac3 بالای Ac3 + 50-100 درجه سانتیگراد
سرعت خنک شدن آهسته در کوره در هوا
ریزساختار فریت + پرلیت پرلیت + سمنتیت
سختی نرم‌تر کمی سخت‌تر
کاربرد نرم کردن، افزایش چکش‌خواری، از بین بردن تنش‌های داخلی افزایش استحکام و سختی، بهبود ماشینکاری، ریزتر

11. نکات کلیدی

 • آنیلینگ یک فرآیند حرارتی مهم برای بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد کم کربن است.
 • آنیلینگ باعث نرم شدن فولاد، افزایش چکش‌خواری و شکل‌پذیری آن و همچنین از بین بردن تنش‌های داخلی می‌شود.
 • آنیلینگ می‌تواند ریزساختار فولاد را همگن‌تر و دانه‌های آن را ریزتر کند.
 • آنیلینگ در صنایع مختلف برای کاربردهای مختلف و گوناگون استفاده می‌شود.
 

12. جمع‌بندی

آنیلینگ یک فرآیند حرارتی مهم و کاربردی برای بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار فولاد کم کربن است. با انتخاب نوع مناسب آنیلینگ و تنظیم دقیق پارامترهای عملیات حرارتی، می‌توان به خواص مورد نظر در فولاد دست یافت. 

13. سوالات متداول در مورد آنیلینگ فولاد کم کربن

13.1. آنیل یعنی چه؟

آنیل فولاد فرآیندی متالورژیکی است که برای نرم کردن و افزایش انعطاف پذیری فولاد انجام می شود.

13.2. چرا آنیلینگ فولاد را نرم می‌کند؟

آنیلینگ باعث رشد دانه‌ها و تشکیل فاز فریت نرم در ریزساختار فولاد می‌شود. فاز فریت نرم‌تر از فازهای دیگر فولاد مانند پرلیت و سمنتیت است. به همین دلیل، آنیلینگ باعث نرم شدن فولاد و افزایش چکش‌خواری و شکل‌پذیری آن می‌شود.

13.3. چه عواملی بر سختی نهایی فولاد پس از آنیلینگ تاثیر می‌گذارند؟

 • دمای آنیلینگ: هرچه دمای آنیلینگ بالاتر باشد، سختی نهایی فولاد کمتر می‌شود.
 • سرعت خنک شدن: هرچه سرعت خنک شدن بیشتر باشد، سختی نهایی فولاد بیشتر می‌شود.
 • نوع فولاد: ترکیب شیمیایی فولاد بر سختی نهایی آن پس از آنیلینگ تاثیر می‌گذارد.

13.4. چه تفاوتی بین آنیلینگ و تمپر کردن وجود دارد؟

آنیلینگ و تمپر کردن دو نوع عملیات حرارتی هستند که برای نرم کردن فولاد به کار می‌روند. با این حال، این دو فرآیند در جزییات با هم تفاوت دارند.

14. منابع

15. دلایل انجام آنیل فولاد:

 • کاهش سختی: آنیل، تنش‌های داخلی موجود در ساختار کریستالی فولاد را که ناشی از فرآیندهای مختلف مانند نورد، آهنگری و جوشکاری هستند، از بین می‌برد. این امر باعث کاهش سختی فولاد و افزایش چقرمگی آن می‌شود.
 • افزایش شکل‌پذیری: آنیل با تغییر ساختار دانه‌ای فولاد، شکل‌پذیری آن را افزایش می‌دهد. این امر باعث می‌شود که فولاد به راحتی خم، کشیده و شکل داده شود.
 • آماده‌سازی برای فرآیندهای دیگر: آنیل، فولاد را برای فرآیندهای بعدی مانند ماشینکاری، پرسکاری و آبکاری آماده می‌کند. و گوناگون
آنیلینیگ فولاد
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.