فروش ویژه سیم مفتول سیاه

فروش زیر قیمت بازار سیم مفتول سیاه فابریک سایز 1.70 میلیمتر به صورت محدود

قیمت هر کیلو 34200 تومان